Onze visie

Uitgangspunten
SBO Boulevard410 is een speciale school voor basisonderwijs. We willen voor uw kind een bijzondere, speciale school zijn. Wij vinden het belangrijk dat uw kind met plezier naar school komt en dat er veel geleerd wordt. De schoolperiode moet voor uw kind een goede investering zijn voor de toekomst. Wij richten ons op de ontwikkelingskansen en ontwikkelingsmogelijkheden van uw kind.

De identiteit
Wij zijn een Algemeen Bijzondere school. Dat wil zeggen dat de school openstaat voor iedereen. De sfeer in onze school is vriendelijk en vooral open. Onze school staat midden in de samenleving en heeft oog voor de verschillende achtergronden van mensen. Wij werken actief aan doelstellingen op het gebied van burgerschap en integratie.

Wat willen we bereiken
Door middel van een gevarieerd lesaanbod streven we naar een optimale ontwikkeling voor elke leerling op sociaal, emotioneel, communicatief, praktisch, cognitief, motorisch en creatief gebied. De kerndoelen voor het primair onderwijs zijn leidend.

De leerlingen van onze school hebben bijzondere zorg en begeleiding nodig, omdat bij alle leerlingen op onze school het leren en ontwikkelen niet vanzelf gaat.

Voor iedere leerling wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld, waarin op basis van de beginsituatie een uitstroomperspectief wordt geformuleerd. De jaarlijkse leerrendementen worden in het ontwikkelingsperspectief verwerkt en, waar mogelijk of nodig, wordt het perspectief bijgesteld.

Wij luisteren naar elkaar
Wij zorgen dat iedereen zich veilig voelt
Wij zijn hier om te leren
Wij zorgen voor elkaar en onze omgeving

Contact

SBO Boulevard410
Laakboulevard 410
3825 KL  Amersfoort
tel: 033-43 33 868


Volg ons

Volg ons op onze social media kanalen.

Meerkring

Boulevard410 is aangesloten bij Stichting Meerkring Primair Onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? 

Lees verder