Zorgspecialisten

 

Logopedist

Bij een achterstand op het gebied van taal, spraak, stem of gehoor kan begeleiding plaatsvinden door een logopedist. Logopedie vindt onder schooltijd plaats. De ouders worden op de hoogte gebracht van de onderzoeksresultaten. Logopedie vanuit de particuliere praktijk wordt niet door de school betaald, maar door uw verzekering. De logopediste van de particuliere praktijk informeert u hierover. De schoollogopedist wordt ingezet ter ondersteuning van groepsleraar en leerlingen in de groepssituatie. De ouders worden uitgenodigd voor het bijwonen van individuele lessen. De leerlingen krijgen oefeningen mee voor thuis.

Oefentherapeut

Er is een oefentherapeut die onder schooltijd uw kind kan behandelen. Oefentherapie wordt niet door de school betaald, maar door uw verzekering. In verband met de verzekering verloopt de verwijzing via uw huisarts.

Remedial Teacher

Remedial teaching wordt gegeven aan de groep leerlingen met zeer ernstige taal-, lees-, spelling- en/of rekenproblemen. De remedial teacher adviseert de leerkracht bij leerproblemen.

Rots & Water trainers

Rots & Water training is een psychofysische training richt zich op de ontwikkeling van sociale competenties, het voorkomen en aanpakken van pesten, weerbaarheid en seksueel geweld.

Spelbegeleiding

Spelen is goed voor de ontwikkeling van kinderen. Het geeft een kind plezier en ontspanning, maar ook worden door het spelen veel vaardigheden geleerd en ontwikkeld. Niet bij alle kinderen gaat het spelen vanzelf. Als uw kind niet goed kan spelen, of te weinig spelervaring heeft opgedaan, heeft het daardoor vaak moeite met het samenspelen met leeftijdsgenoten, wordt het niet gekozen of buitengesloten bij het spelen of kan het zichzelf niet goed vermaken. Spelbegeleiding is een vorm van remedial teaching, waarbij het kind zich stap voor stap spelvaardigheden eigen maakt.

Wij luisteren naar elkaar
Wij zorgen dat iedereen zich veilig voelt
Wij zijn hier om te leren
Wij zorgen voor elkaar en onze omgeving

Contact

SBO Boulevard410
Laakboulevard 410
3825 KL  Amersfoort
tel: 033-43 33 868


Volg ons

Volg ons op onze social media kanalen.

Meerkring

Boulevard410 is aangesloten bij Stichting Meerkring Primair Onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? 

Lees verder