Partners


Boulevard410 werkt nauw samen met onderstaande partners.

Auris

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) krijgen ambulante hulp op ons Taalplein om taal te begrijpen en te gebruiken.
Klik hier voor de website van Auris.

Buitenschoolse opvang

Kinderen kunnen voor en na schooltijd worden opgevangen door de buitenschoolse opvang.
Klik hier voor de website van Bzzzonder.
Klik hier voor de website van SKA.
Klik hier voor de website van Partou.

Kind en Motoriek

Kinderen met motorische problemen worden door de oefentherapeut geholpen om weer met plezier te spelen en te bewegen.
Klik hier voor de website van Kind en Motoriek.

Samenwerkingsverband De Eem

Om alle kinderen een passend aanbod te bieden werken we samen in een samenwerkingsverband.
Klik hier voor de website van Samenwerkingsverband De Eem.

Sprekenderwijs

Kinderen met taal- en/of spraakproblemen worden door de logopedist van Sprekenderwijs geholpen om beter te communiceren.
Klik hier voor de website van Sprekenderwijs.

Youké

Kinderen met een onderwijszorgarrangement (OZA) worden in groep Egels begeleid door een jeugdzorgmedewerker van Youké.
Klik hier voor de website van Youké.
Wij luisteren naar elkaar
Wij zorgen dat iedereen zich veilig voelt
Wij zijn hier om te leren
Wij zorgen voor elkaar en onze omgeving

Contact

SBO Boulevard410
Laakboulevard 410
3825 KL  Amersfoort
tel: 033-43 33 868


Volg ons

Volg ons op onze social media kanalen.

Meerkring

Boulevard410 is aangesloten bij Stichting Meerkring Primair Onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? 

Lees verder