Aanmelding

Samenwerkingsverband de Eem heeft de wettelijke taak om te beoordelen of de plaatsing van een kind op een SBO-school van het samenwerkingsverband noodzakelijk is. Indien plaatsing noodzakelijk is, wordt er een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven.

Kennismakingsgesprek

U kunt telefonisch, of via een e-mail, een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Tijdens het kennismakingsgesprek kunnen wij uw vragen beantwoorden. Daarnaast laten wij u Boulevard410 en onze manier van werken zien.

Aanmelding

Nadat de toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven kunt u uw zoon of dochter aanmelden.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl