Leerlingenvervoer

Als uw kind niet zelfstandig naar school kan, is er voor uw kind leerlingenvervoer. Bijvoorbeeld bij ziekte, een handicap of gedragsproblemen. Soms kan uw kind hier ook gebruik van maken omdat de school ver weg is. Uw gemeente beslist of uw kind recht heeft op leerlingenvervoer. Bij uw gemeente vraagt u ook het leerlingenvervoer aan. 

Aanvragen leerlingenvervoer bij de gemeente

U vraagt het leerlingenvervoer aan bij uw gemeente. Voor elk schooljaar moet u een nieuwe aanvraag doen. Ook met andere vragen over het leerlingenvervoer kunt u terecht bij uw gemeente. 

Schoolverklaring

Indien u in aanmerking komt voor leerlingenvervoer, kunt u bij het secretariaat een verklaring aanvragen. De verklaring dient u mee te sturen met uw aanvraag naar de gemeente. 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl