School

Boulevard410 is een school voor speciaal basisonderwijs. Een integraal kindcentrum waar kinderen van 4 tot 13 jaar, met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden, welkom zijn. 

Leerlingen hebben een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband De Eem om toe te worden gelaten op onze school. Het team van Boulevard410 vindt het belangrijk dat uw kind met plezier naar school komt en dat er veel wordt geleerd. Wij stemmen ons handelen af op de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van uw kind, daarbij gaan we uit van de ontwikkelingskansen en ontwikkelingsmogelijkheden.

Op Boulevard410 besteden we veel aandacht aan een goed klimaat en open communicatie. De samenwerking met ouders is daarin een belangrijk gegeven. Uw kind moet zich veilig voelen en weten bij wie het terecht kan als hij of zij hulp of steun nodig heeft. Een open communicatie met elkaar bevordert een goede sfeer.

Wij luisteren naar elkaar
Wij zorgen dat iedereen zich veilig voelt
Wij zijn hier om te leren
Wij zorgen voor elkaar en onze omgeving

Contact

SBO Boulevard410
Laakboulevard 410
3825 KL Amersfoort

Tel: 033-43 33 868
Email: info.boulevard410@meerkring.nl


Volg ons

Volg ons op onze social media kanalen.

Meerkring

SBO Boulevard410 is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl

Lees verder