Boulevard410

Boulevard410 is een school voor speciaal basisonderwijs. Een integraal kindcentrum waar kinderen van 4 tot 13 jaar, met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden, welkom zijn. Boulevard410 is onderdeel van Stichting Speciaal Onderwijs Amersfoort e.o.

Op deze website vindt u informatie over onze school, hoe we werken, voor wie en met welke collega's we dat doen. U vindt hier ook onze schoolgids, de jaarkalender, de laatste nieuwtjes, foto’s en andere wetenswaardigheden.

Leerlingen hebben een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband De Eem om toe te worden gelaten op onze school. Het team van Boulevard410 vindt het belangrijk dat uw kind met plezier naar school komt en dat er veel wordt geleerd. Wij stemmen ons handelen af op de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van uw kind, daarbij gaan we uit van de ontwikkelingskansen en ontwikkelingsmogelijkheden.

Op Boulevard410 besteden we veel aandacht aan een goed klimaat en open communicatie. De samenwerking met ouders is daarin een belangrijk gegeven. Uw kind moet zich veilig voelen en weten bij wie het terecht kan als hij of zij hulp of steun nodig heeft. Een open communicatie met elkaar bevordert een goede sfeer.

Wilt u meer informatie of wilt u de school bezoeken, dan bent u altijd van harte welkom.

Met vriendelijke groet,
Namens Boulevard410,

Gerda Westerhuis
Locatie-directeur


deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl