Kwaliteit

Onder kwaliteit verstaan wij: de mate waarin de school erin slaagt haar doelen te bereiken naar tevredenheid van de leerlingen, de ouders, het team en de overheid.

De kern van kwaliteitszorg is te vangen in vijf vragen:
1. Doet de school de goede dingen?
2. Doet de school de dingen goed?
3. Hoe weet de school dat?
4. Vinden anderen dat ook?
5. Wat doet de school met die wetenschap?

De antwoorden op die vragen zijn te vinden in de onderstaande documenten die allen met de kwaliteit van ons onderwijs te maken hebben:

Schoolgids 2018-2019
Schoolplan 2015-2019
Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Kwaliteitsonderzoek ouders 2016
Kwaliteitsonderzoek leerlingen 2016
Inspectierapport 2015

Kalender

Geen gebeurtenissen om weer te geven.

Locatie