SWV De Eem

Indien er extra ondersteuning nodig is voor uw kind, werken wij samen met het schoolgebonden ondersteuningsteam van Samenwerkingsverband De Eem. 

Informatiepunt Passend Onderwijs

SWV De Eem heeft voor ouders een informatiepunt ingericht. Bij dit informatiepunt kunnen ouders terecht met alle vragen die zij hebben over Passend Onderwijs in de regio.

Tel: 033 - 7601191
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl