SWV de Eem

Samenwerkingsverband De Eem


Indien er extra ondersteuning nodig is voor uw kind, werken wij samen met het schoolgebonden ondersteuningsteam van Samenwerkingsverband De Eem. Door korte lijnen en snel overleg van de direct betrokkenen, kunnen wij een passende aanpak ontwerpen en realiseren.

Informatiepunt Passend Onderwijs

SWV De Eem heeft voor ouders een informatiepunt ingericht. Bij dit informatiepunt kunnen ouders terecht met alle vragen die zij hebben over Passend Onderwijs in de regio.

Tel: 033 - 7601191
E-mail: info@swvdeeem.nl

Kalender

Geen gebeurtenissen om weer te geven.

Locatie