Logopedist


Bij een achterstand op het gebied van taal, spraak, stem of gehoor kan begeleiding plaatsvinden door een logopedist. De ouders worden op de hoogte gebracht van de onderzoeksresultaten. Logopedie vindt onder schooltijd plaats.

Logopedie vanuit de particuliere praktijk wordt niet door de school betaald, maar door uw verzekering. De logopediste van de particuliere praktijk informeert u hierover.

De schoollogopedist wordt ingezet ter ondersteuning van groepsleraar en leerlingen in de groepssituatie. De ouders worden uitgenodigd voor het bijwonen van individuele lessen. De leerlingen krijgen oefeningen mee voor thuis.

Kalender

Geen gebeurtenissen om weer te geven.

Locatie