Remedial teacher


Remedial teaching wordt gegeven aan de groep leerlingen met zeer ernstige taal-, lees-, spelling- en/of rekenproblemen. Daarnaast ondersteunt de remedial teacher de leraar bij de aanpak van een probleem bij één of meerdere leerlingen.

Kalender

Geen gebeurtenissen om weer te geven.

Locatie